Biuro tłumaczeń języka francuskiego

Prywatna Szkoła Języka Francuskiego i Włoskiego

Tłumaczenia pisemne i ustne
Tłumaczenia zwykłe, techniczne i przysięgłe
Wysoka jakość. Ekspresowe terminy realizacji tłumaczeń.
Korekty językowe
Certyfikowane kursy języka francuskiego i włoskiego
Cennik usług precyzyjnie dopasowany do każdego klienta

RODO

Z dniem 25 maja 2018 r. rozpoczyna obowiązywanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako „RODO”). RODO obowiązywać będzie w identycznym zakresie we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a więc także w Polsce i wprowadza szereg zmian w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które będą miały wpływ na wiele dziedzin życia, w tym na korzystanie z usług internetowych, takich jak między innymi usługi portalu Biura tłumaczeń języka francuskiego / Prywatnej Szkoły Języka Francuskiego i Włoskiego w Wałbrzychu. W tej informacji przedstawiamy skrót najważniejszych zagadnień dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych, jakie może mieć miejsce po 25 maja 2018 r. w związku z korzystaniem z naszych usług.

Czym są dane osobowe

Dane osobowe to, zgodnie z RODO, informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z usług naszej Firmy takimi danymi są: imię i nazwisko klienta, jego adres zamieszkania lub prowadzenia działalności, adres mailowy, telefon, NIP, czy też nr konta bankowego.

Podstawa i cel przetwarzania

Przetwarzanie danych osobowych wymaga podstawy prawnej. RODO przewiduje kilka rodzajów takich podstaw prawnych dla przetwarzania danych. W przypadku naszej Firmy zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje informacje o osobie niezbędne do zawarcia umowy o tłumaczenie lub kurs językowy oraz dane niezbędne do wystawienia klientowi dowodu księgowego zawarcia transakcji w postaci faktury VAT. Są to co do zasady:

- imię i nazwisko klienta,

- adres zamieszkania lub prowadzenia działalności,

- nr NIP i/lub PESEL klienta,

- adres mailowy i/lub telefon klienta,

- nr konta bankowego i nazwa banku klienta.

1.Dane pozyskane z takich źródeł jak: formularz kontaktowy, umieszczony na stronie www.tlumaczenia-psjf.pl oraz drogą mailową lub telefoniczną pozostają w wyłącznym posiadaniu Biura tłumaczeń języka francuskiego / Prywatnej Szkoły Języka Francuskiego i Włoskiego i nie są udostępniane osobom trzecim bez wyraźnej, pisemnej zgody klienta.

2. Dane klienta, niezbędne do sporządzenia umowy oraz wystawienia dowodu księgowego zawarcia transakcji dotyczącej kursu językowego lub tłumaczenia pozostają w wyłącznym posiadaniu Biura tłumaczeń języka francuskiego / Prywatnej Szkoły Języka Francuskiego i Włoskiego oraz Kancelarii Podatkowej, z którą w/w Firma ma podpisaną umowę. Dane, o których mowa w pkt. 2 niniejszego pouczenia są przetwarzane wyłącznie dla celów księgowych oraz przekazywane odpowiednim urzędom zgodnie z obowiązującym prawem.

Administratorzy

Administratorami Twoich danych osobowych są: Biuro tłumaczeń języka francuskiego / Prywatna Szkoła Języka Francuskiego i Włoskiego z siedzibą przy ul. Reymonta 2 w Wałbrzychu oraz wskazana jako administrator bezpieczeństwa informacji Kancelaria Podatkowa ME z siedzibą w Wałbrzychu, Pl. Magistracki 3A.

Przekazywanie danych

Twoje dane będą przetwarzać BTJF / PSJFiW z siedzibą w Wałbrzychu oraz Kancelaria Podatkowa wskazana powyżej, jeśli wyrazisz im na to zgodę, ale mogą być one również powierzone do przetwarzania innym podmiotom. W każdym takim przypadku przekazanie danych nie uprawnia ich odbiorcy do dowolnego korzystania z nich, a jedynie do korzystania w celach wyraźnie wskazanych przez klienta BTJF / PSJFiW. Przekazywanie danych ma miejsce na ogół w przypadku współpracy z podwykonawcą (np. w przypadku pośrednictwa tłumaczeniowego) lub usługodawcą (np. dostawcą usług przechowywania danych).

Przekazanie danych nie zwalnia przekazującego z odpowiedzialności za ich przetwarzanie. Dane mogą być też przekazywane organom publicznym, o ile upoważniają ich do tego obowiązujące przepisy i przedstawią odpowiednie żądanie, jednak nigdy w innym przypadku.

Twoje uprawnienia

Zgodnie z RODO przysługują Ci następujące uprawnienia wobec Twoich danych i ich przetwarzania przez nas oraz partnerów, z którymi współpracujemy.

Możesz w każdej chwili wycofać udzieloną nam zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych. Wycofanie tej zgody będzie jednak równoznaczne z zaprzestaniem świadczenia Ci usług stanowiących przedmiot działalności naszej Firmy

Masz również prawo żądania dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – GIODO. Uprawnienia powyższe przysługują także w przypadku prawidłowego przetwarzania danych przez administratora.

Każdy, kto zapoznał się z treścią niniejszego pouczenia integralnie związanego z polityką bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przez Firmę akceptuje jej warunki w zakresie teleinformatycznego przetwarzania tych danych przez BTJF / PSJFiW.